In de praktijk komen mensen die bereid zijn eerlijk naar zichzelf te kijken en openstaan voor groei en hun eigen vermogens. Mensen die over het algemeen goed functioneren en tegelijkertijd, bewust of onbewust, weten dat hen nog iets weerhoudt om meer voluit te leven.

Maak een afspraak

de praktijk

Visie

Eigenaarschap

Ik geloof in het zelfhelende regulerend en creatieve vermogen van de mens. Het zelfhelend vermogen kan sterker worden als je in verbinding gaat met de ander. Problemen zie ik in principe niet als een ziekte of stoornis waar de ‘professional’ overgaat. Je werkt toe naar eigen kracht en oplossingen en blijft eigenaar van je eigen proces.

Uitzoomen en inzoomen

Een hulpvraag staat nooit op zich. Coaching en therapie vragen beiden om het vermogen om in en uit te kunnen zoomen. Het geeft niet alleen overzicht, inzicht maar ook ‘bedding’ om te kunnen zien binnen welke context de vraag zich afspeelt (gezin, familie, organisatie).

Daarnaast is het goed om te kunnen focussen en de diepte in te gaan. Om onderscheid te maken, te kunnen differentiëren en werkelijk de kern te kunnen raken.

Doorverwijzen

Waar ik merk dat mijn expertise stopt, maak ik graag gebruik van een zorgvuldig uitgekozen netwerk zowel in Amsterdam als in Maastricht en kijk ik samen met jou naar een collega die beter aansluit of aanvult.

(…) most of the problems faced by humankind concern our inability to grasp and manage the increasingly complex systems of our world.” Peter M. Senge

Supervisie & bijscholing

Mijn eigen functioneren krijgt voortdurend aandacht en verdieping via intervisie met collega’s in Maastricht, Amsterdam en Amersfoort. Daarnaast supervisie, leertherapie en bijscholing. Momenteel volg ik de opleiding Somatic Experience (lichaamsgerichte traumatherapie van 3 jaar)

Een aantal keer per jaar heb ik intervisie met:

Hugo Bertijn (Osteopathie Bertijn te Maastricht)

In Amsterdam met Jutta de Jong (Haptonoom en trauma therapeut) familieopstellingen uit Rotterdam) en

Ineke van Keulen (familieopstellingen, pedagoog en therapeut uit Amsterdam)

Somatic experiencing studenten

Kosten

  • Studenten Atma 80 euro zonder BTW per uur
  • Particulieren 90 euro excl BTW per uur
  • Zakelijke klanten 120 euro excl. per uur

Wijzigingen/annuleringen

Wijzigen of afmelden graag minimaal 48 uur van tevoren per mail of app. Bij een acute situatie graag afzeggen of wijzigen per app. Afspraken die minder dan 48 uur van tevoren worden afgezegd, reken ik helaas wel, tenzij ik iemand anders kan inplannen.

Praktijkadres

Boschstraat 45
6211AT Maastricht
0641730293

Rokin 91 achter (let op dit gaat veranderen!)
1012 KN Amsterdam
0641730293

Email: saarbosman@gmail.com (deze veranderen)

Corona

Ik werk zowel op locatie als online. Het gesprek kan in de praktijk plaatsvinden mits je gezond bent, en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Videobellen kan ook en gaat via zoom.

Privacy & geheimhouding

Het is verplicht dat ik voor iedere cliënt een dossier aanleg. (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Je adresgegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Dez gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar.

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de Nederlands Orde van beroeps Coaches en het Cpion

Ik ben lid van het VIT (vereniging voor integraal therapeuten) 

Tevens van de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Klachtrecht

Het kan zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Indien mogelijk bespreek dit dan eerst met mij. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kun je gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris via de Nobco.

Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het zoeken naar oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.