Wat is het effect van Corona op jou? Wat ieder zal herkennen is dat het flexibiliteit en veerkracht vraagt. Onzekerheid over de toekomst roept namelijk angst op. We moeten keuzes maken over de toekomst over zaken die voorheen vanzelfsprekend leken.

Tijden van Corona

Corona: Vasthouden aan (on)zekerheden

We worden met onszelf geconfronteerd omdat we wellicht eenzaamheid, angst voor verlies, leegte, zinloosheid ervaren in deze tijd.

Dit proces vraagt om soms te vertragen en stil te staan bij wat je hebt (kwaliteiten, waarden) in jezelf en om je heen. Het nodigt uit om sommige angsten in de ogen te kijken en te gaan vertrouwen op je creativiteit.

Het kan juist nu fijn zijn om naar bepaalde patronen te kijken.

Om jouw manier van omgaan met angst of negativiteit of onzekerheid stapsgewijs om te zetten in iets wat meer bij je past.

Of om naar de dynamiek te kijken tussen jou en je partner.

Gesprekken

Ik werk zowel op locatie als online. Het gesprek kan in de praktijk plaatsvinden mits je gezond bent, en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Videobellen kan ook en gaat via Jami.